Tools

GRT zorgt ook voor de nodige ondersteuning om uw (groen)dakwerken veilig en efficiënt te laten verlopen. Het aanbod: - aangepaste dakrandbeveiliging - de huur van een kraanwagen met bediening

GRT

GRT: Uw leverancier voor kwalitatieve, duurzame (groen)dakmaterialen

Green

GRT biedt een totaaloplossing voor groendaken. Extensieve groendaken, intensieve daktuinen, begroening voor hellende daken en industiedaken... Voor iedereen is er een gepast groendak. Ook het Floradak merk dat bekend staat voor zijn kwaliteit en duurzaamheid is exclusief verkrijgbaar bij GRT.

Roof

Een degelijke basis is een must. Bij GRT kunt u terecht voor kwalitatieve en ecologisch verantwoorde dakdichting. Het aanbod bestaat uit: dampscherm, isolatie, dakbedekking (Florabit) en dakkolk (Florapipe)

GRT, Uw leverancier voor kwalitatieve, duurzame (groen)dakmaterialen

Bij nieuwbouw of renovatie van een plat dak staat de duurzaamheid van de gebruikte materialen centraal. Meer en meer begint de factor ecologie hierin een grote rol te spelen. Dit is niet alleen een zaak voor de gemeenschap, maar nog meer voor de eigenaar.

Bij GRT kan u terecht voor volgende producten:
 • Green: Groendaken & Daktuinen
 • Roof: Dakdichtingsmaterialen
 • Tools: Dakbeveiliging, huren van Florakraan, leveringen door Floratruck, rooktest-lekdetectie...


De stichter van Green Roof Tools was oorspronkelijk een dakdekker in hart en nieren. De voeling en het leven in de dakmarkt zijn dus sterk aanwezig in onze aanpak. Wij zijn dan ook het best geplaatst om advies te verlenen zowel in de ontwikkeling van uw groendak als in de stap die er aan vooraf gaat, de dakdichting.

green roof tools

Green - Ook je dak kan een esthetische meerwaarde bieden en een plekje zijn om te genieten!

Voordelen van een groendak:
 • Het belangrijkste voordeel: esthetiek. Een dak met begroening is een aangenaam zicht. Voor jou in de eerste plaats, en ook voor de buurt.
 • Elk groendak verlengt de levensduur van de dakdichting. Het dak is minder onderhevig aan weersinvloeden, zodat het langer intact blijft.
 • Onder een groendak blijft het in de zomer goed koel en in de winter lekker warm. Extra isolatie dus, die een airco in de woning overbodig maakt.
 • Dakbegroening is een goede akoestische isolatie. Beplanting en substraat remmen trillingen af. Dit zorgt voor geluidsabsorptie en komt ook de geluidsakoestiek ten goede.
 • Groendaken zuiveren lucht en water. Fijn stof wordt door het substraat van het groendak uit de lucht gehaald en verteerd. Het water dat van het dak afgevoerd wordt, is daardoor veel zuiverder.

Het onderscheid tussen intensieve, licht intensieve en extensieve groendaken:
 • Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen waarnaast ook dikwijls paden en terrassen aanwezig zijn.
 • Licht of eenvoudig intensieve groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt bij de intensieve groendaken gerekend of kan als een overgang tussen intensieve en extensieve groendaken beschouwd worden.
 • Extensieve groendaken vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Ze vergen gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen ze ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden.

Bij GRT kunt u terecht voor volgende GREEN producten:
 • 2-lagig-systeem
 • 2-lagig Floradak systeem
 • 3-lagig Floradak systeem
 • Vegetatie voor integratie op groendaken & daktuinen

Subsidies:
 • In de meeste steden en gemeenten worden groendaken gesubsidieerd om verschillende redenen. Vandaag renderen heel wat duurzame oplossingen om het energieverbruik terug te dringen. Een groendak is de meest aangewezen en meest efficiënte oplossing om energie te besparen door middel van uw dakbedekking.
 • De subsidie bedraagt minstens € 25/m². De milieudienst van uw stad of gemeente kan u alvast mee op weg helpen om een subsidie-aanvraag in te dienen.
 

Floradakextensief floradak groendak

Roof - Een degelijke basis: waterdicht zonder uitzondering.

Een plat dak is opgebouwd uit een dampscherm, een isolatielaag en de afwerking met een waterdichtende laag. Bij het plaatsen van je dak, kies je echter niet alleen voor de materialen. Dit is slechts één van de criteria voor een goed dak. De kwaliteit van je dak wordt ook bepaald door de dakstructuur en de plaatsingsmethode.

Deze drie aspecten worden afgestemd op het type dak, en ook op de bestemming ervan. Met platte daken kan je immers zeer creatief zijn. Wordt dit later een daktuin of ga je een groendak plaatsen? Allemaal factoren waar bij aanvang rekening gehouden wordt.

Onder het tabblad Roof kunt u terecht voor volgende producten:

 • Dampscherm
 • Waterdichte laag
 • Afvoer


Steeds oog voor het milieu:
Voor de waterdichtende laag krijgen ecologisch verantwoorde afdichtingen onze voorkeur. Deze dichtingen garanderen een uitstekende weerstand tegen weersinvloeden en hebben daardoor een langere levensduur. Voor elk dak wordt de dichting op maat bepaald. Contacter ons voor specifiek advies.

 
Tools - Efficiënt en veilig werken is een must !

Naast groendakproducten en dakdichtingsmaterialen kunt u bij GRT ook terecht voor extra ondersteuning om deze materialen op een efficiënte en veilige manier op de werf te krijgen en te gebruiken.

Onder het tabblad Tools kunt u terecht voor volgende producten:
 • Gebruik van de Floratruck
 • Huren van de Florakraan
 • Dakrandbeveiliging
 • Rooktest - lekdetectie
 • ...