Groendaken

Green - Ook je dak kan een esthetische meerwaarde bieden en een plekje zijn om te genieten!

Voordelen van een groendak:
 • Het belangrijkste voordeel: esthetiek. Een dak met begroening is een aangenaam zicht. Voor jou in de eerste plaats, en ook voor de buurt.
 • Elk groendak verlengt de levensduur van de dakdichting. Het dak is minder onderhevig aan weersinvloeden, zodat het langer intact blijft.
 • Onder een groendak blijft het in de zomer goed koel en in de winter lekker warm. Extra isolatie dus, die een airco in de woning overbodig maakt.
 • Dakbegroening is een goede akoestische isolatie. Beplanting en substraat remmen trillingen af. Dit zorgt voor geluidsabsorptie en komt ook de geluidsakoestiek ten goede.
 • Groendaken zuiveren lucht en water. Fijn stof wordt door het substraat van het groendak uit de lucht gehaald en verteerd. Het water dat van het dak afgevoerd wordt, is daardoor veel zuiverder.

Het onderscheid tussen intensieve, licht intensieve en extensieve groendaken:
 • Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen waarnaast ook dikwijls paden en terrassen aanwezig zijn.
 • Licht of eenvoudig intensieve groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt bij de intensieve groendaken gerekend of kan als een overgang tussen intensieve en extensieve groendaken beschouwd worden.
 • Extensieve groendaken vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Ze vergen gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen ze ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden.

Bij GRT kunt u terecht voor volgende GREEN producten:
 • 2-lagig-systeem
 • 2-lagig Floradak systeem
 • 3-lagig Floradak systeem
 • Vegetatie voor integratie op groendaken & daktuinen

Subsidies:
 • In de meeste steden en gemeenten worden groendaken gesubsidieerd om verschillende redenen. Vandaag renderen heel wat duurzame oplossingen om het energieverbruik terug te dringen. Een groendak is de meest aangewezen en meest efficiënte oplossing om energie te besparen door middel van uw dakbedekking.
 • De subsidie bedraagt minstens € 25/m². De milieudienst van uw stad of gemeente kan u alvast mee op weg helpen om een subsidie-aanvraag in te dienen.

Floradak
extensief floradak groendak